Зъболекар д-р Борис Белчев, град Пловдив

Как да изберем добър зъболекар

Ето няколко критерия,които ще ви насочат към добра дентална практика:

  • Красива фасада, издържан интериор и приветлива обстановка, говори за сериозно отношение към бизнеса, персонала и пациентите.
  • Редно е да се започне с обстоен преглед, както и оценка на общото състояние на пациента за наличие на съпътстващи заболявания, които налагат индивидуален подход по време на лечението.
  • Приятна вътрешна среда-температура 22-25*С, добра осветеност-естествена и изкуствена, леко приглушена и разсеяна.
  • Направа на предварителни и съпътстващи лечението ренгенографии и ортопантомографии.
  • Зъболекарят да работи в екип, с дентален асистент, което съкращава значително престоя в кабинета и прави лечението максимално ползотворно. Зъболекарят не трябва да работи нито бързо и припряно, нито бавно и да се разсейва със странични дейности, като телефонни разговори и други такива некасаещи лечението.Трябва изцяло да е отдаден на пациента и на това какво се случва с него. Трябва предварително, подробно и на разбираем език да обясни диагнозата и начините на лечение, цената на това лечение и начините на заплащане.
  • Знак на професионализъм, отговорност и завишени хигиенни критерии е когато зъболекарят работи с ръкавици, маска и защитни очила,а пациентът е с нагръдник и калцуни.
  • Инструментите, които се използват задължително трябва да са опаковани в еднократно, стерилно фолио.
  • Добрият зъболекар ще обърне внимание и на по-елементарни проблеми, като отлагания и оцветявания по зъбната повърхност, полиране на зъбите, заглаждане и финиране на стари пломби, ще препоръча при нужда ортодонско лечение.
  • В добрата дентална практика ще се погрижат за вашето спокойствие и самочувствие. Още на входа ще бъдете топло посрещнати и настанени. Часовете и графика трябва да се спазват стриктно, за да се цени времето и на двете страни. Ако се наложи да изчакате, ще имате представа колко време и за да не скучаете ще ви предложат INET достъп, телевизия или списания.
  • За да бъдат манипулациите напълно безболезнени и вие да се чувствате комфортно, вашият зъболекар трябва да ви предложи възможност за лечение с упойка.