Зъболекар д-р Борис Белчев, град Пловдив

<< Назад

Стриктна хигиена в БелДент


Стриктна хигиена в БелДент

Стриктна хигиена в БелДент -  Опазването на здравето на пациентите е основен приоритет в дентална практика „БелДент”, където се прилагат най-прецизно хигиенни протоколи за дезинфекция и стерилизация, отговарящи на нормите на ЕС. Използваните медикаменти са на водещи европейски фирми, притежаващи необходимите сертификати и санитарни разрешителни. Всеки пациент се обслужва с индивидуално опакован инструментариум за еднократна употреба с индикатор за стерилност, което напълно елиминира риска от инфекция. За целта се използва автоклав, който стерилизира чрез влажна топлина и вакуум, като всеки цикъл подлежи на автоматичен контролен тест. Така се осъществява ежедневен контрол и документиране на критичните параметри на процеса (температура, налягане, време), както и на тест за проникване на парата (Bowie & Dick тест или Helix тест) в зависимост от вида на стерилизираните инструменти и препоръките на производителя. Ние ви гарантираме, че осъществяваме най-високото ниво на дезинфекция на повърхности и оборудване съобразно с най-новите Европейски директиви!