Зъболекар д-р Борис Белчев, град Пловдив

Услуги

Кариесология


Кариесология


Обтуриране с фотокомпозитни пломби и художествени реставрации и напълно възстановяване на цвета и функцията на увредените зъби. Работим по най-съвременни техники на обтуриране – минимално-инвазивно, послойно нанасяне на обтуровъчния материал и цялостно възстановяване на зъба в неговата сложност по форма и цвят.

Резултатът е напълно невидима обтурация, неразличима от истински зъб.

Тези най-модерни технологии отварят широко поле на приложение и правят възможно възстановяването на много сложни дефекти, като фрактурирани , абразирани, оцветени и силно разкривени зъби.