Зъболекар д-р Борис Белчев, град Пловдив

Услуги

Хирургия


Хирургия


- изваждане на зъби, фрактурирани корени и ретинирани мъдреци


- разкриване на ретинирани зъби с последващо ортодонтско лечение


- водена тъканна и костна регенерация


- корекции на хипертрофирала лигавица и алвеоларен гребен


- операции на кисти и грануломи


- пародонтална хирургия


При хирургични процедури се работи максимално атравматично, проследява се заздравителния период, като се назначава медикаментозна терапия и локални средства за поддържане на екзактна хигиена на оперативното поле до пълната рехабилитация на пациента.